България на север

България на север - ден 1

От Сребърна до Тутракан

От Сребърна до Тутракан

Пътешествието ни по северната граница на България започна на 10.04.2019 г. Това за сега...

България на север - ден 2

От Русе до Лом

От Русе до Лом

11.04.2019 г. и моят рожден ден-Ани! По нашия предварителен план трябваше...

България на север - ден 3

От Видин през Козлодуй и Оряхово до Свищов

От Видин през Козлодуй и Оряхово до Свищов

12.04.2019 г.-357 км. Отново динамичен ден, посветен на Видин, Козлодуй и Оряхово

България на север - ден 4

Свищов

Свищов

13.04.2019 г.: денят започна с посещение на къщата музей на Щастливеца, продължи...


България на север е част от маршрута, който нарекохме "Около България".Преминахме по северната граница,максимално близо покрай река Дунав, като отправната точка беше Сребърна, а финалната-Свищов.В последователност маршрутът ни изглеждаше така ДЕН 1: От Бургас до Сребърна, Тутракан и Русе ДЕН 2:Русе,Никопол,Лом ДЕН 3:Видин,Козлодуй,Оряхове през Плевен до Свищов ДЕН 4:Свищов-Варна